Regulament

Regulamentul Oficial al Campaniei BIG PANDA

“Mai bun ca niciodată”

Valabil în România
Perioada campaniei: 10 Decembrie 2018 - 14 Aprilie 2019

 

Update! Campania va fi prelungită cu o zi, până pe data de 15 Aprilie 2019 inclusiv pentru a se acorda toate premiile zilnice din campanie. Extragerea pentru premiul săptămânal, lunar și cel mare se va face pe data de 16 Aprilie 2019 în intervalul orar 12:00 - 14:00.

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1 Campania promoțională “Mai bun ca niciodată” este organizată de SC Almera Internațional SRL cu sediul în Galați, Str. Brăilei nr 68, Bl. BR3, Ap. 192 - România ,RO 8574866, înregistrată la Registrul Comerțului sub. Nr. J17/1024/1996, cont RO31 RZBR 0000 0600 0099 0593 deschis la Banca RAIFFEISEN BANK SA, reprezentată legal de către Cristina Lungulescu în calitate de Director Comercial (denumită în continuare “organizator” sau  SC Almera Internațional SRL ).

Organizatorul a desemnat compania S.C. WebMagnat S.R.L. responsabilă de desfășurarea campaniei promoționale și acordarea premiilor aferente – în termenii și condițiile indicate în prezentul regulament.

1.2 Campania se va derula prin intermediul companiei S.C. WebMagnat S.R.L. – agenție web design și publicitate, cu Punct de lucru în Iași, str. Splai Bahlui, Mal Stâng, nr. 37, județul Iași, și sediul social în Iași, str. Sfântul Lazăr, nr. 18, bl. K1, județul Iași înregistrată la Registrul Comerțului Iași cu numărul J22/3595/2007, CUI 22991354, înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având nr. înregistrare ANSPDCP: 31545 (denumită în continuare “Agenția organizatoare”).

1.3 Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ”Regulamentul oficial” sau ”Regulamentul”) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promoției pe tot parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a face publică modificarea pe – www.bigpanda.ro – secțiunea Concurs dedicată promoției și pe http://www.concurs.bigpanda.ro/regulament

1.4 Regulamentul Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil oricărui solicitant, pe perioada desfășurării Campaniei pe website-ul www.bigpanda.ro – secțiunea Concurs dedicată promoției și pe http://www.concurs.bigpanda.ro/regulament

1.5 Agenția organizatoare va colecta datele cu caracter personal ale participanților, va asigura și va preda premiile câștigătorilor și va face toate demersurile necesare în vederea organizării și desfășurării în condiții optime a campaniei.

1.6 Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul tuturor participanților. Participanții se obliga să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament Oficial.

1.7 Organizatorul are dreptul să completeze sau să modifice regulamentul, conceptul sau desfășurarea campaniei, urmând să facă public eventualele modificări pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/almera.bigpanda și pe site-ul www.concurs.bigpanda.ro.

1.8 Prezentul concept și format al campaniei  reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

 

2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1 Campania promoțională “Mai bun ca niciodată” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare.

 

3. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESĂȘURARE

 

3.1 Campania se va desfășura în perioada 10 Decembrie 2018 - 14 Aprilie 2019. Data și ora de începe a campaniei va fi pe 10 Decembrie 2018 la ora 09:00, urmând ca data și ora de încheie să fie pe 14 Aprilie 2019 la ora 23:59.

3.2 Organizatorul are dreptul de a prelungi perioada de desfășurare a campaniei, dar nu înainte de a face public această eventuală modificare pe pagina de Facebook și pe site-ul companiei www.bigpanda.ro secțiunea concurs.

3.3 Campania va fi organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament.

3.4 Campania este organizată și se desfășoară la nivel național. Pentru obținerea de informații suplimentare, participanții pot transmite un mesaj la adresa de e-mail  office@almera.ro sau la sediul organizatorului pe întreaga durată a Campaniei, potrivit celor menționate în Articolul 1 de mai sus.
3.5 Organizatorul/Agenția Organizatoare va trimite în acest caz un răspuns în scris pe adresa de e-mail furnizată sau la domiciliul participantului (dacă acesta își manifestă în scris dorința de a primi răspunsul la adresa de domiciliu) în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de informații.

3.6 Organizatorul/Agenția Organizatoare își rezervă dreptul de a invalida orice participare care i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

 

4. PRODUSE PARTICIPANTE

 

4.1 Produsele participante în campanie sunt Brânza Făgăraș și Brânza Făgăraș cu sare, ce vor avea ambalaj promoțional, iar sub acesta vei descoperi codul cu care vei putea participa.

4.2 Odată cu încheierea campaniei, Produsele Participante își pierd valoarea de participare la Campanie. Organizatorul nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în legătură cu comercializarea Produselor participante după data finalizării Campaniei și nici o circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității ori continuării Campaniei inclusiv circumstanțe legate de etichetarea Produselor Participante sau anunțurilor din magazine

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1 La această campanie pot participa persoane fizice, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, anterior datei de începere a campaniei.

5.2 Organizatorul nu își asumă furtul sau distribuirea premiilor în afara teritoriului României dacă câștigătorul a părăsit țara înainte de a ridica premiul.

5.3 Nu pot participa la această campanie persoanele fizice angajați SC Almera Internațional SRL, angajați ai agenției organizatoare, WebMagnat S.R.L, precum și angajații companiilor distribuitoare ale SC Almera International SRL împreună cu membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

 

6.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

6.1.2 Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;

6.1.3 Participantul se va înscrie în Campanie exclusiv prin accesarea link-ului în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate care sunt prevazute la Secțiunea 5 de mai sus;

6.1.4 Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționata la Secțiunea 3 de mai sus;

6.1.5 Participantul va folosi pentru înscrierea în campanie datele personale și adresa de domiciliu reale pentru a putea fi contactat în cazul câștigării unui premiu.
 

6.2. Modalitățile de înscriere în campanie

6.2.1 Participanții se pot înscrie în campanie oricând, începând cu data de 10 Decembrie 2018 (ora 00:09:00) – și până la data de 14 Aprilie 2019 (ora 23:59:59).

6.2.2 Participanții se vor înscrie prin oricare dintre următoarele trei modalități:

(a) Online, prin accesarea link-ului campaniei http://www.concurs.bigpanda.ro

(b) Online, prin accesarea link-ului reclamei distribuite către publicul țintă.
(c) Online, prin accesarea link-ului existente pe rețelele sociale sau din articolele publicate pe diferite site-uri.

(d) Indiferent de modalitatea de înscriere, participanții la Campanie trebuie să acceseze butonul Participă și să își creeze cont în aplicația http://www.concurs.bigpanda.ro, unde să se înregistreze cu toate datele personale reale și să confirme contul pe adresa de e-mail.
 

6.3 Mecanism de funcționare al concursului

6.3.1 Utilizatorii din rețeaua socială Facebook vor vedea mesajul de marketing al campaniei într-o postare plătită distribuită către audiența targetată sau într-o postare pe pagina oficială în rețeaua socială Facebook - https://www.facebook.com/almera.bigpanda

6.3.2. Mesajul de marketing va ajunge la audiența tragetată și prin alte canale de distribuție online: Instagram, comunicate în mass-media și pe site-urile de specialitate.

6.3.3 Persoanele care doresc să participe vor da click pe link-ul afișat în postare, care-i va direcționa către un landing page în cadrul aplicației campaniei - http://www.concurs.bigpanda.ro

6.3.4 Odată ajuns în aplicație, fiecare participant, va avea posibilitatea de a intra în campanie prin înscriere, dând click pe butonul Participă, va putea să își facă cont folosind datele de contact reale.
6.3.5 Landing page-ul va relua mesajul de marketing al campaniei (cu trimitere la acest Regulament de concurs) și va detalia ce trebuie să facă un participant pentru a câștiga Premiul cel mare: O excursie All inclusive la poalele munților Făgăraș, sau unul dintre premiile zilnice, săptămânale sau lunare.
6.3.6 Mecanismul campaniei presupune înscrierea codului aflat sub folia Brânzei Făgăraș sau Brânzei Făgăraș cu sare în aplicația campaniei. http://www.concurs.bigpanda.ro. După adăugarea codului de sub folie, trebuie să alegeți unul din cele 3 cufere unde ai posibilitatea de a câștiga unul dintre premiile zilnice și intri automat în cursa pentru tragerile la sorți a celorlalte premii săptămânale, lunare sau Premiul cel mare.
6.3.7 Tragerile la sorți pentru premiile săptămânale vor avea loc la începutul fiecărei săptămâni și vor fi aleși dintre participanții săptămânii care a trecut. Tragerile la sorți pentru premiul lunar vor avea loc în jurul datei de 10 a lunii respective și vor fi aleși doar dintre participanții lunii care a trecut. Iar la finalul campaniei, tragerea la sorți pentru Premiul cel mare se va efectua dintre toți participanții de pe perioada campaniei.

6.3.8 Același participant va putea înscrie în campanie mai multe coduri de sub folia Brânzei Făgăraș sau Brânzei Făgăraș cu sare. Cu cât mai multe coduri înscrise, cu atât mai multe șanse de a câștiga unul din premiile concursului.

 

7. PREMIILE CONCURSULUI

 

7.1 Premiile campaniei constau în:

 

Natura premiului

Cantitate   totala[buc]

Valoare neta premiu/bucata  TVA inclus) [RON]

Acordate in    perioada

Premii zilnice: Produse tradiționale românești (Linguri de lemn, Ștergar, Vas, Castron, Farfurie, Vază, Suport Șervețel, Solniță)

504

9-21

10.12.2018- 14.04.2019

Premii săptămânale: Electrocasnice (Prăjitor de pâine Heinner, Sandwich Maker, Heinner, Mixer vertical Daewoo, Storcător de citrice Heinner)

18

60-80

10.12.2018- 14.04.2019

Premii Lunare: Smartphone-uri Samsung Galaxy J6

4

800

10.12.2018- 14.04.2019


 

Marele premiu conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate totala[buc]

Valoare neta premiu [RON]

Excursie la poalele munților Făgăraș

1

2.000


 

- 504 premii zilnice fiecare constând în Pachete cu două produse tradiționale (Lingură de lemn cu motive tradiționale, Ștergar cu motive tradiționale, Vas cu motive tradiționale, Castron cu motive tradiționale, Farfurie cu motive tradiționale, Vază cu motive tradiționale, Suport Șervețel cu motive tradiționale, Solniță cu motive tradiționale)

- 18 premii săptămânale fiecare constând în Electrocasnice (Prăjitor de Paine Heinner,
Sandwich maker Heinner, Mixer vertical Daewoo, Storcator de citrice Heinner)

-  4 premii lunare fiecare constând în Telefoane Smartphone (Samsung Galaxy J6)

- Marele Premiu constând într-o Excursie la poalele munților Făgăraș, 4 nopți de Cazare All-Inclusive (bufet mic dejun cu live station omlete, pranz, cina & băuturi în timpul meselor: apă, cafea, sucuri, bere & vin). Acces Spa: saune, bazin interior/exterior, hamam, baie de aburi, salon relax & salon salină, 1 masaj de relaxare 20’/sejur/persoană.

7.2 Valoarea totală a premiilor este de 13.500 lei (TVA inclus).

7.3 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc în scris și transmis via e- mail sau transmis prin poștă sau curier), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului/Agenției Organizatoare, Organizatorul/Agenția Organizatoare urmând a trece la validarea altui câștigător. În cazul în care Organizatorul/Agenția Organizatoare nu poate valida drept câștigător un alt participant, din motive independente de voința sa, până în data de 14 Mai 2019, atunci Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

7.4 Organizatorul nu își asumă contra-valoarea premiilor în cazul în care acestea ajung deterioareate/sparte pe perioada livrării la destinația câștigătorului.

 

8. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

8.1 Tragerea la sorți pentru premiile săptămânale se va face în ziua de luni a fiecărei săptămâni. Tragerea la sorți pentru premiile lunare se va face în ziua de 10 sau 11 a fiecărei luni. În cazul în care câștigătorul nu corespunde regulamentului, organizatorul/Agenția Organizatoare apelează rezervele în ordinea extragerii până la validarea premiului. Toate extragerile se vor înregistra video și vor fi transmise pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/almera.bigpanda.

Desemnarea câștigătorului pentru Premiul cel mare constă într-o Excursie la poalele munților Făgăraș, 4 nopți de Cazare All-Inclusive pentru 2 persoane. Extragerea va avea loc la data de 15.04.2019, la sediul Organizatorului, în intervalul orar 14.00-16.00 prin tragere la sorți dintre toți participanți de pe toată durata campaniei (10.12.2018- 14.04.2019) cu ajutorul Random org sau Random izelist https://www.random.org/lists/   http://www.randomizelist.com/   

8.2 Pentru ca un participant să poată primi un premiu în cadrul campaniei trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

A. Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la Secțiunile 3 și 5.

B. Participantul să se înscrie în campanie utilizând mijloacele prezentate la Secțiunea 6.

8.3 În cazul premiilor zilnice, săptămânale și lunare Agenția organizatoare va transmite premiile câștigătorilor prin curier, AWB-ul pe care este înscris clar premiul câștigat constituie dovada predării, respectiv primirii premiilor respective.

8.4 În cazul Marelui Premiu, Agenția Organizatoare va transmite câștigătorului, prin curier, procesul verbal de predare – primire. Acesta va trebui să semneze procesul verbal de predare – primire și să transmită Agenției Organizatoare un exemplar original, prin curier, cu plată ramburs, la sediul Agenției Organizatoare din Iași, str. Splai Bahlui, Mal Stâng, nr. 37. Ulterior recepționării procesului verbal de predare – primire, în original, de către Agenția Organizatoare, aceasta (Agenția) le va comunica telefonic toate detaliile necesare întrării în posesie a premiului.

8.5 Organizatorul/Agenția Organizatoare nu este responsabil în cazul în care câștigătorii premiilor nu sunt acasă în momentul în care curierul le va livra premiul sau nu răspund la avizarea lăsată de acesta la adresa indicată de către câștigător în actul de identitate sau furnizată prin fax/e-mail. Organizatorul/Agenția Organizatoare va trimite premiul o singură dată, iar dacă câștigătorul nu răspunde la avizarea lăsată de reprezentantul Organizatorului/Agenției Organizatoare, premiul se va întoarce la Organizator/Agenție Organizatoare și va fi anulat.

8.6 Dacă un potențial câștigător nu răspunde la apelurile telefonice ale organizatorului/Agenției Organizatoare (în 3 zile diferite, pe durata unei săptămâni (de luni până vineri), premiul va fi anulat. Organizatorul/Agenția Organizatoare are dreptul, dar nu și obligația, de a repune în joc, pe parcursul campaniei, toate premiile anulate.

8.7 Lista câștigătorilor respectiv nume, prenume, oraș și premiul câștigat se va găsi pe site-ul http://www.bigpanda.ro - secțiunea dedicată promoției și pe http://www.concurs.bigpanda.ro în maxim 20 de zile lucrătoare de la declararea câștigătorilor.

8.8 Tabelul câștigătorilor se află pe http://www.concurs.bigpanda.ro/castigatori  

8.9 Un participant poate câștiga pe toată perioada promoției maxim mai multe premii din fiecare categorie de premii. Cu cât mai multe coduri înscrise mai multe șanse de a câștiga unul sau mai multe din premiile concursului.

8.10 Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca potențialii câștigători nu au putut fi validați din motive independente de Organizator/Agenție Organizatoare se vor anula.

8.11 Organizatorul/Agenția Organizatoare nu își asuma responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorii au furnizat date sau informații incorecte.

8.12 Câștigătorii nu vor putea să ofere premiul altei persoane.

8.13 Câștigătorii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, în niciun fel.

 

9. LITIGII

 

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

 

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

10.1 Organizatorul nu își va asuma raspunderea:

- cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra beneficiilor câștigate de către Participanți;

- cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixa și/sau mobile sau a rețelelor de Internet

- în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate;

- pentru eventuale disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea;

- pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de promoție.

- pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula promoția).

- pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii necompatibile cu mediile digitale în care se desfășoară promoția.

10.2 Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru mesajele comunicate de către utilizatorii înscriși în aceasta Campanie promoțională, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10.3 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

10.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campania promoțională care prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al acesteia.

 

11. REGULAMENTUL OFICIAL

 

11.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricărui solicitant pe http://www.bigpanda.ro, http://www.concurs.bigpanda.ro/ sau la adresa de e-mail contact@webmagnat.ro, pe întreagă durată a Concursului (a se vedea Secțiunea 3), sau prin cerere scrisă adresată Organizatorului și trimisă prin poștă la adresa: Str. Alexei Tolstoi, nr. 67 Bacău, România.

11.2 Participarea implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor Regulamentului și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor. Modificările/forma modificată a Regulamentului întra în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul promoției este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului Regulament, beneficiile din cadrul promoției nu se vor acorda Participanților.

 

12. TAXE SI IMPOZITE. ACORDAREA PREMIILOR

 

12.1 Organizatorul Concursului nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

12.2 Câștigătorii premiilor vor fi contactați de către un reprezentant WebMagnat, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data câștigării concursului, pentru a primi toate detaliile necesare validării premiilor.

12.3 Organizatorul este obligat să comunice în scris, fiecărui câștigător al concursului, dacă este cazul, odată cu înmânarea premiului, în mod explicit calculul impozitării la care a fost supus premiul acordat, documentul de calcul fiind înmânat personal sau prin scrisoare recomandată câștigătorului.

12.4 În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat “Mai bun ca niciodată”, calculul și reținerea la sursa  acestora de către organizator urmează regimul procedural prevăzut de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală ale României și de prevederile art.13 din prezentul regulament.

12.5 Organizatorul concursului intitulat “Mai bun ca niciodată” va trimite premiile constând în produse, câștigătorilor desemnați după ce aceștia s-au dovedit a fi eligibili, la adresa desemnată de către fiecare câștigător, în interiorul unui termen de 30 zile lucrătoare, calculat de la data la care câștigătorul a indicat, în scris, datele de livrare.

12.6 Pentru încasarea unor premii, câștigătorul este obligat să transmită prin poștă la sediul organizatorului sau scanat la adresa de e-mail o copie a actului său de identitate.

12.7 În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiilor constând în produse cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte. Premiile nu pot fi cedate către terți. Revendicările nejustificate de premii, falsurile și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru organizator în solicitarea de daune interese.

12.8 Premiile acordate în cadrul prezentului concurs intitulat “Mai bun ca niciodată” sunt purtătoare de impozite și taxe în condițiile stabilite de Codul fiscal a României sau în condițiile stabilite în Convențiile pentru evitarea dublei impuneri semnate între România și terțe state, în cazul câștigătorilor cetățeni beneficiari ai unei duble cetățenii, dintre care una este cetățenia română.

12.9 Organizatorul concursului intitulat “Mai bun ca niciodată” este obligat să rețină la sursa și să vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al României și Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri.

12.10 În cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obținute de către câștigătorii concursului intitulat “Mai bun ca niciodată”, calculul și reținerea la sursă a acestora de către organizator urmează regimul procedural prevazut de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala ale României.

12.11 Câștigătorii premiului cel mare vor semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului și vor completa CNP și telefon în scopul declarării de către organizator a premiului acordat în Declarația 205 care se depune în anul următor desfășurării concursului.

12.12 În condițiile în care premiul oferit câștigătorilor are o valoare sub 600 lei, atunci acest câștig urmează sa fie neimpozabil, în conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal. În cazul premiilor ce depășesc valoarea de 600 lei, cheluielile de impozitare sunt suportate exclusiv de către câștigător.

12.13 Participanților la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

12.14 Organizatorul nu va suporta alte cheltuieli personale sau orice alte cheltuieli care nu sunt prevăzute ca fiind suportate de organizator, acestea fiind suportate exclusiv de către câștigător.

 

13. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

13.1 Organizatorul/Agenția Organizatoare se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanților la prezența Campanie promoțională, în scopul prezentei Campanii promoționale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, completată și modificată.

13.2 Participanții la Campania promoțională, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

- dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege

- dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

- dreptul de intervenție asupra datelor - potrivit căruia persoana vizata are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) și lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat

- dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere și de a obține: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum și competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevazute la lit a)

- dreptul de a se adresa justiției – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

13.3 La cererea oricărui participant Organizatorul/Agenția Organizatoare va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Almera International, str. Alexei Tolstoi, nr. 67 Bacău, România, în atenția „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în forma scris, datată și semnată.

 

14. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

14.1 Prezenta campanie poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei promoționale să presupună suplimentarea bugetului alocat acestei campanii

 

15. FORȚA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

 

15.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe această din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

15.3 Dacă o situație de forță majoră sau un caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

Dacă va invoca forța majoră sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Concurs existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau al cazului fortuit.

15.4 În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră sau caz fortuit următoarele evenimente:

  • tentative de fraudă a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

  • orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

  • eventuale situații politice, sociale sau climatice care fac imposibilă sau periculoasă deplasarea curierului (inclusiv dar fără a se limita la lovituri de stat, stare de război, revolte, cutremure, inundații, greve ale liniilor aeriene, etc).

15.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai în scop exemplificativ.

 

16. DISPOZIȚII FINALE

 

16.1 Regulamentul promoției este disponibil pe http://www.concurs.bigpanda.ro/regulament și http://www.bigpanda.ro secțiunea Concurs. Participarea la Campanie include cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

16.2 Prin participarea la această campanie promoțională, Participanții sunt de acord, în mod expres și neechivoc, cu privire la: colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor furnizate în  momentul participării la Campania promoțională, stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclama, marketing și publicitate realizate de către Organizator.

16.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția Împuterniciților Organizatorului și cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

16.4 Prin participarea la Campania promoțională, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul Participării la promoție.

16.5 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei promoționale se vor putea transmite folosind datele prezentate în secțiunea Contact a site-ului http://www.bigpanda.ro în termen de maxim 1 săptămână de la data luării la cunoștință, cel mai târziu de la data încetării Campaniei promoționale. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

16.6 În perioada sărbătorilor de iarnă, premiile vor fi livrate începând cu data de 07 Ianuarie 2019.

 

17. DATE DE CONTACT

 

17.1 Pentru informații suplimentare privind campania prezentul Regulament Oficial, aspecte de prelucrare a  datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor persoanelor vizate, respectiv pentru alte comunicări cu organizatorul, de exemplu reclamații, corespondență cu privire la Premii și altele, vă rugăm utilizați următoarele detalii de contact: 0770 758 431 (Program de lucru: L-V: 9:00-18:00)